مبارزه با افتادگی پوست

یکی از شایع ترین درخواست های مراجعین بعد. از جراحی های چاقی جلوگیری و یا بر طرف کردن شل شدگی و افتادگی پوست بعد از جراحی است.

پس از جراحی چاقی و کاهش وزن طبیعتا با شلی پوست و احتمالا نیاز به جراحی های زیبایی خواهد بود. اما لازم به ذکر است این موضوع وابستگی شدید به جنس پوست ، میزان اضافه وزن میزان ورزش و استفاده. از دستگاههای تخصصی مطبی که خاص جلوگیری از افتادگی پوست است دارد به گونه ای که بسیاری از بیماران. با رعایت کامل پروتکل های ارائه شده توسط کلینیک پس از یکسال و رسیدن به وزن ایده آل و ثبات وزنی نیاز به هیچ عمل زیبایی و پلاستیک پیدا نکرده اند.

با این حال در صورتی که افتادگی‌ها شدید باشند و با روش های غیر جراحی قابل کنترل نباشند درمان تنها جراحی زیبایی و پلاستیک خواهد بود.